Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Uzun Dönem Bakımında Hemşirelerin Rolü

Hemşirelik kulübü ve Hemşirelik bölümünün ortak düzenlediği "Uzun Dönem Bakımında Hemşirelerin Rolü" adlı etkinlik, Dr. Vildan Kandemir'in katkılarıyla gerçekleştirilmiştir.